Van AVK - BMS
Đối tác
 
Thống kê truy cập
Online : 2
Lượt truy cập : 1038914
Đối tác » Van AVK
Van AVK
Tập đoàn AVK dẫn đầu
Trong mỗi phần của thế giới có nhu cầu sử dụng các nguồn lực sẵn có một cách xứng đáng nhất. Nước sạch, xử lý an toàn và hiệu quả của nước thải, và bảo vệ chống cháy. Đây là một số những lợi ích mà chúng tôi mời thế giới đến lợi nhuận từ khi sử dụng sản phẩm của AVK.
Tập đoàn AVK hoạt động trong nguồn nước, khí đốt, nước thải, phòng cháy chữa cháy, công nghiệp đóng tàu, bột giấy, giấy và phân đoạn dầu. Các ưu thế của tập đoàn AVK rút từ nhiều năm kinh nghiệm sản xuất kết hợp với một kiến thức thương mại chuyên sâu của thị trường nhu cầu trên thế giới. Nhóm bao gồm một số công ty quốc tế toàn cầu, nhưng hành động với thiết kế cá nhân và các giải pháp để làm cho dấu chân của địa phương.
Kết quả là, chúng tôi có hơn 50 công ty con hoặc các đối tác nằm ở Châu Âu, Mỹ, châu Á và châu Phi. Chúng tôi đánh giá tầm quan trọng của khách hàng địa phương được phục vụ bởi các tổ chức bán hàng địa phương, vì điều đó rất quan trọng cho việc phát triển của tập đoàn AVK mà chúng ta duy trì gần với người dùng cuối của chúng tôi có thể cung cấp cho chúng tôi với thị trường sản phẩm có giá trị và phản hồi. Việc mở rộng và thành công của Tập đoàn AVK phụ thuộc vào thương hiệu công nhận và chấp nhận thương hiệu. Chỉ bằng cách lắng nghe khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ có thể giữ sống theo sự mong đợi thị trường của ngày hôm nay.
  CÁC THÔNG TIN KHÁC
 
 
Head Office (Singapore)
22 Yio Chu Kang RD. #2-06 Highland Centre Singapore 545535
Tel: +65 648 24 872
Fax:
+65 648 24 872
Văn Phòng HCM
E2.08 Lầu 2, Tòa nhà Symphony – Midtown, Đường 15, Phường Tân Phú, Quận 7,
Hồ Chí Minh , Việt Nam
Tel: +84 2854117666 Fax: +84 2854117667
Copyright @ BMS Corp 2011  Design by An Thinh